Правила за ползване


Правила за ползване

Добре дошли на уеб сайта Mytrip.com наричан по-нататък ("Уеб сайтът"). Този уеб сайт е предоставена единствено за подпомагане на клиентите при събирането на информация за пътуване, определящ наличието на пътуване, свързано със стоки и услуги, като легитимен начин за резервиране или по друг начин за сключване на сделки с цел пътуване с доставчиците, а не за други цели. Термините "Ние", "Нас", "Нашите" и "Mytrip.com" се отнасят до Mytrip.com, гръцка компания и / или нашите дъщерни дружества. Терминът "Вие" се отнася до клиента посещаващи нашият уеб сайт и / или желаещи да направят резервация чрез нас на този сайт, или чрез нашите агенти за обслужване на клиенти.

Този уеб сайт се предоставя за ползване без модифициране на условията, състоянията или бележките посочените по-долу (колективно, "Споразумение"). При посещение или използване на уеб сайта по някакъв начин, Вие се съгласявате да бъдете обвързани със споразумението. Моля прочете споразумението внимателно. Ако не сте съгласни с тези условия и положения, моля не използвайте този уеб сайт. Не забравяйте да се върнете на тази страница периодично, за да преразгледате най-актуалната версия на споразумението. Ние си запазваме правото по всяко време и по наше усмотрение да променяме или модифицираме споразумението без предизвестие и продължаването на достъпа или използването на този уеб сайт означава, че приемате модификациите или промяна на споразумението.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Като условие за използването на този сайт, Вие гарантирате, че:

 • Имате 18 навършени години
 • Вие притежавате юридически пълномощия за създаване на обвързващи правни задължения
 • Вие трябва да използвате този уеб сайт в съответствие с настоящото споразумение
 • Вие ще използвате този уеб сайт, за да извършвате само законни резервации за вас или за друго лице, от което сте законно упълномощени
 • Вие ще информирате другото лице, за условията и положенията, които важат за резервациите, които сте направили за тяхна сметка, включително всички правила и ограничения, приложими там
 • Цялата информация, предоставена от Вас на този сайт е вярна, точна, актуална и пълна.
  Ние си запазваме правото по свое усмотрение да откажем достъпа на всеки до този сайт и услугите, които предлагаме, във всеки един момент и по някаква причина включително, но не само, за нарушения на настоящото споразумение.

   

  ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

  Съдържанието и информацията на този уеб сайт (включително, но не само, цените и наличността на туристически услуги), както и инфраструктурата използвана за осигуряване на такова съдържание и информация, е собственост на нас или на нашите доставчици и партньори. Макар че можете да правите ограничен брой копия на маршрута (и свързаните с него документи) за пътуване или услуги, резервирани чрез този сайт, Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, излагате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения от, прехвърляте или продавате или препродавате всяка информация, софтуер, продукти или услуги, получени от или чрез този сайт. Освен това, Вие се съгласявате да не:

 • Използвате този сайт или съдържанието му за комерсиални цели
 • Правите спекулативни, фалшиви или измамни резервации или резервации в очакване на търсенето
 • достъп, наблюдение или копиране на съдържанието или информацията от този сайт използвайки роботи, скриптове или друг вид автоматизирани средства или ръчен процес. Използването не се разрешава без изричното ни писмено съгласие
 • Нарушаване на ограниченията в някой от заглавните роботи и изключването на този сайт или заобикаляне на мерките за предотвратяване или ограничаване на достъпа до този сайт
 • Предприеме някакво действие, което налага или може да предизвика неразумно или прекомерно голямо натоварване върху нашата инфраструктура
 • Да създавате връзка(deep-link) до част от този сайт (включително, без ограничение, връзката показваща пътя закупуване на туристически услуги) за всякакви цели без изричното ни писмено съгласие

   

  ПРАВИЛА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

  Допълнителни условия ще се прилагат за Вашата резервация и покупка на пътуването, съответни стоки и услуги, които сте избрали. Моля, прочетете тези допълнителни условия внимателно. Вие се съгласявате да спазват реда и условията на покупка, наложени от доставчика, с когото избирали да сключите сделка, включително, се задължавате да заплатите всички суми, дължими и при спазване от страна на доставчика на всички правила и ограничения по отношение на наличността и употребата на тарифите, продуктите или услугите. Вие се съгласявате, че някои от трети страни, които предлагат определени услуги и / или дейности могат да изискат от вас да подпишете, че не носят отговорност преди да предоставяне на услугата и / или дейности, която те предлагат. Трябва да разберете, че нарушаването на правилата и ограниченията на доставчика може да предизвика анулиране на вашата резервация(и), ако се откажете от съответния продукт или услуга, ще загубите всички пари заплатени до този момент за направата на резервация(ите). С настоящето ни упълномощавате да канселираме неизползвания полет от ваше име, в случай на непоявяване или отсъствие от полета и да поискаме възможно възстановяване на сума от авиокомпанията от ваше име. Ние сме упълномощени, но не длъжни да го направим и вашето право да поискате възстановяване на сума директно от авиокомпанията остава незасегнато.

  Хотели: Снабдител на хотел Правила и условия. Моля, прочетете внимателно.

  ОТГОВОРНОСТ ПРИ ОТКАЗ

  Информацията, програмите, продуктите и услугите публикувани на този уеб сайт може да съдържа неточности или грешки в цените. Mytrip.com не гарантира точността и не носи отговорност за евентуални грешки или други неточности, свързани с информацията и описанието на хотела, полета, автомобилите под наем и други продукти за пътуване показани на този сайт (включително, без ограничение, цени, снимки, списък на хотел удобства, общи описания на продуктите и тн) се предоставя от съответните доставчици. В допълнение, Αirtickets24.com си запазва правото да коригира всички грешки при ценообразуването на нашия сайт и / или в очакване на резервации, направени за погрешната цена. В такъв случай, ако има такава, ние ще ви предложим възможност да извършите резервацията за коректната цена или ние ще отменим резервацията без неустойка.

  Оценка на хотелите показвани на този сайт са предназначени за изграждане на най-общи представи и Αirtickets24.com не гарантира точността на рейтингите. Αirtickets24.com и нейните доставчици не дават никакви гаранции за наличието на специфични продукти и услуги. Mytrip.com и неговите доставчици може да прави подобрения и / или промени на този сайт по всяко време.

  Mytrip.com и нейните доставчици не поемат ангажимент за годността на информацията, софтуера, продуктите и услугите, съдържащи се в този сайт и ползването им за всякакви цели, както и включването или предлагането на всички продукти или услуги на този сайт не представлява никаква гаранция или препоръка за тези продукти или услуги от Mytrip.com, цялата тази информация, софтуер, продукти и услуги се предоставят без гаранция от всякакъв вид. Mytrip.com и нейните доставчици отхвърлят всякакви гаранции и условия, които този сайт, неговите сървъри или е-мейл, изпратен от Mytrip.com и / или неговите доставчици не съдържат вируси или други вредни компоненти. Mytrip.com и нейните доставчиците не дават гаранция или условия по отношение на тази информация, софтуер, продукти и услуги, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за нейната пригодност, за определена цел, заглавие и не посегателство.
  .

  Превозвачите, хотели и другите доставчици предоставящи пътуване или други услуги на този сайт са независими изпълнители, а не агенти или служители на Mytrip.com. Mytrip.com не носи отговорност за действия, грешки, пропуски, представяния, гаранции, нарушения или небрежност от страна на всички тези доставчици или за телесна повреда, смърт, материални щети или други щети или разходи, произтичащи от тях. Αirtickets24.com не носи отговорност и няма да извърши никакво възстановяване в случай на: закъснение, отмяна, свръх-резервации, стачка, форсмажор-ни обстоятелства или друга причина, тъй като са извън прекият ни контрол, и не носим никаква отговорност за евентуални допълнителни разходи, пропуски, закъснения, промени на маршрута или актове на дадено правителство или орган.

  В никакъв случай Mytrip.com и / или неговите доставчици носят отговорност за директни, индиректни, случайни, специални или последващи вреди, произтичащи от или по някакъв начин свързани с, Вашият достъп до и използването на този уеб сайт или със закъснение или с невъзможността за достъп или да използвате този уеб сайт (включително не се ограничават вашите права при становища от и за този уеб сайт; всички компютърни вируси, информация, софтуер, свързани сайтове, продукти и услуги, получени чрез този сайт или по друг начин, произтичащ от достъпа до езика или използването на този сайт) въз основа на теорията на небрежността, договор, закононарушение, стриктна отговорност или по друг начин, дори и ако Mytrip.com и / или неговите доставчици са били предупредени за възможността от такива щети.

  Ако, независимо от по-горе описаните ограничения, Mytrip.com или неговите доставчици са, носят отговорност за някаква загуба или вреда, която произтича от или по някакъв начин свързана, с някое от събитията, описани по-горе, то тогава отговорността на Mytrip.com и / или нейните доставчиците няма да надвишава, като цяло таксите за обслужване, които сте платили за Mytrip.com във връзка с такава сделка(и), или сто долара ($ 100.00) или равностойността им в местна валута.

  Ограничаването на отговорността се отразява на разпределението на риска между страните. Ограниченията, определени в този раздел се прилага дори ако има ограничено средство за защита, посочено в тези условия и е установено, че не са от съществено значение. Ограниченията на отговорността, предвидени в тези условия са в полза на Mytrip.com и дружествата, към които Mytrip.com принадлежи и / или техните доставчици.

  Обезщетения

  Вие се съгласявате да защитите и обезщетите Mytrip.com и / или нейните доставчици за всеки от своите служители, директори, служители и агенти от и срещу всякакви претенции, причините от действие, изисквания, възстановявания, загуби, щети, глоби, наказания или други разходи или разходи от всякакъв друг вид или естество, включително, правни и счетоводни такси, предявени от трети страни, в резултат на:

 • Ваше нарушение на настоящото споразумение или на документи упоменати тук
 • Ваше нарушение на закона или на правата на трета страна, или
 • Използването на този сайт

   

  АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ДИСПУТИ

  Съгласно Директива 2013/11 / ЕС и Регламент 524/2013 на Европейския парламент, всички спорове между потребители,жител и търговци, установени в Европейския съюз, които възникват от продажбата на стоки или предоставянето на услуги могат да бъдат отнесени до онлайн платформа за разрешаване на диспути, предлагаща единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да разрешават диспути, възникнали от онлайн транзакции, извън съда. Можете да получите достъп до Европейската платформа за ОРД като полседвате този линк.

  НАЛИЧНО НА ТОЗИ САЙТ

  Всеки софтуер, който е на разположение за сваляне от този сайт ( "Софтуер") е с авторски права на Mytrip.com и / или неговите доставчици. Вашето използване на този софтуер се ръководи от условията на споразумение с краен потребител лиценз, ако има такова, което придружава или е включено, в Софтуера ( "Лицензионно споразумение"). Вие не можете да инсталирате или използвате софтуер, който е не е придружен от или не включва Лицензионно споразумение, освен ако не сте съгласни с първото Лицензионното споразумение. За софтуерът, предоставен за изтегляне от този сайт не е предоставено лицензионното споразумение, и ще разполагате с ограничен, личен лиценз за използване на софтуер за гледане на телевизия и използване по други начини на тази Интернет страница в съответствие с тези правила и условия и за никаква друга цел.

  Моля, имайте предвид, че целият софтуер, без ограничение, HTML кодa и Active X контролът, съдържащи се в този сайт, са собственост на Mytrip.com и / или неговите доставчици и са защитени от законите за авторското право и международни разпоредби на Договора. Всяко възпроизвеждане или разпространение на Софтуера е изрично забранено и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат санкционирани с максималната възможна степен.

  Без да се ограничава гореизложеното, копиране или възпроизвеждане на софтуер за друг сървър или местоположение, за по-нататъшно размножаване или преразпределение е изрично забранено. Използването на софтуерът е оправдано, само в съответствие с условията на лицензното споразумение.

  БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА МАРКА

  Цялото съдържание на този сайт е: © 2009 Mytrip.com. Всички права запазени. Mytrip.com. не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове, поддържани от страни, различни от Mytrip.com. Други емблеми и имена на продукти и фирми, споменати тук, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

  ОБЩИ

  Този уеб сайт е управлявана от гръцка институция и това споразумение се регулира от законодателството на Гърция / ЕС. С настоящото споразумение Вие приемате изключителната юрисдикция и място на съдилищата в Атина, Гърция, във всички спорове, възникващи от или във връзка с използването на този сайт. Използването на този сайт е не оторизирано във всяка юрисдикция, която не дава значение на всички разпоредби, срокове и условия, включително, без изключение на този параграф.

  Ако някоя част от това споразумение, е установено за невалидно, незаконно или неприложимо, действителността, законност и приложимостта на останалите условия, няма по никакъв начин да бъдат засегнати или нарушени.

  Настоящото споразумение (и всички други условия, упомената тук) представлява цялото споразумение между Вас и Mytrip.com по отношение на този сайт и отменя всички предишни или едновременни комуникации и предложения, било то електронни, устни или писмени, между клиента и Mytrip.com по отношение на този сайт. В печатната версия на това споразумение и за всяко явяване, дадена в електронна форма, са допустими в съдебно или административно производство, въз основа на или във връзка с настоящото споразумение, в същата степен и при същите условия, както и други бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в печатна форма.

  Всички права, които не са изрично упоменати тук, са запазени.

  ПРОДАВАЧ НА ПЪТУВАНИЯ

  Mytrip.com е регистриран продавач на пътувания в Гърция/ЕС под името E-Travel SA с номер: GNTO 0206?61000177701

  Mytrip.comе акредитиран IATA туристическа агенция под името E-Travel SA с номер: 2721308-2.